Vicevært

En viceværts opgaver er forskellig fra ejendom til ejendom og derfor spænder vores viceværters erfaringer og kompetencer sig bredt.

Med os får din ejendom en fast vicevært tilknyttet og en 24-timers tilkaldeservice ved opståen af akutte problemer.

J.K. Ejendomsservice har 30 års erfaring og vi anser os derfor selv som eksperter indenfor området.

Minimer håndværkerregninger og træk på kompetente medarbejdere/viceværter med flere års erfaring.

Viceværtsforpligtelser kunne omfatte:

 • Træffetid vicevært.
 • Modtage henvendelse fra lejere om reparation, mangler, uorden eller uregelmæssigheder vedr. lejlighederne samt ejendommen.
 • Viceværten sørger for almindelige ordensregler for ejendommen overholdes og påtaler overtrædelser, ved grove tilfælde indberettes disse til ejer/administrator.
 • Betjener ejendommens hovedhaner for vand, gas m.m. og sørge for afbrydelse ved brud på installationen.
 • Foretage mindre reparationer, såsom reparation af dørpumper samt almindelig vedligeholdelse.
 • Ved større reparation bestiller vicevært i samarbejde med bestyrelse eller administrator håndværkere til udførelse af opgaver, som ikke går under viceværtens kompetencer. Der drages omsorg for fornødne afspærringer, lukninger m.m. Efter udført reparation tilses og kontrolleres dette og administrator adviseres.
 • Ejendommens fjernvarmeanlæg tilses, målere aflæses og vandtank udluftes. E.M.U. rapport føres.
 • Fyring vil ske på mest økonomisk måde, således at der til stadighed, afhængig af vejret, er tilstrækkelig varme og varmt vand til beboerne.
 • Viceværten fejer og rengør gårde, gade, kældernedgange, kældergange og cykelrum.
 • Snerydning udføres efter gældende politivedtægt.
 • Viceværten tilser skralderum og ordner/tømmer affaldssække samt sørger for at holde skralderum rene.
 • Grønne områder holdes løbende i pæn orden, græsplæne slåes, hække klippes, træer og buske beskæres og haveanlæg vedligeholdes.
 • Sørger for el-installationer på trappe samt kældre altid fungerer, herunder udskifte defekte pærer.
 • Efter stormvejr inspicerer viceværten taget udvendigt og anmelder evt. skader til administrator.

Du er velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om vicevært.